මාතර රාහුල විද්‍යාලය සහ පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය අතර මහා ක්‍රිකට් තරගය 2018

මාතර රාහුල විද්‍යාලය සහ පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය අතර 2018 මාර්තු මස 30,31 දින මාතර උයන්වත්ත ක්‍රිඩාංගනයේ පැවති මහා ක්‍රිකට් තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වු අතර, තරගයේ පලමු ඉනිමේ ජය හිමිකර ගැනිමට මාතර රාහුල විද්‍යාලයිය කණ්ඩායම සමත් විය. මෙදින ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සහභාගි වුයේ ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ චතුර අමිල ආරියදාස මැතිතුමන්ය. සමාප්ති උළලේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සහභාගි වුයේ රාහුල ආදි ශිෂ්‍ය, ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රිඩක නීතිඥ දසරාජ් දහනායක මැතිතුමන්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>